വിശകലനം ചെയ്യുക  അഥവാ    ഭാഷ:

അഞ്ജലി എന്ന പേരിൽ പേരുള്ള കുറിപ്പുകളുടെ പട്ടിക

ഏറ്റവും മികച്ച പേര്, പേര് അഞ്ജലി എന്ന പേരിലുള്ള ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള പേരുകൾ.

അഞ്ജലി എന്ന പേരിലുള്ള ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഗാർഹിക നാമങ്ങൾ

പേര് അഞ്ജലി പേരുള്ള ആളുകളുടെ പേരും പേര്

അഞ്ജലി അഗർവാൾ അഞ്ജലി Akhoury അഞ്ജലി ആനന്ദ് അഞ്ജലി Anjali അഞ്ജലി അഞ്ജു അഞ്ജലി അശോക് അഞ്ജലി Aurangabadkar അഞ്ജലി ബജാജ് അഞ്ജലി ബസു അഞ്ജലി ഭഗവത് അഞ്ജലി Bhalekar അഞ്ജലി ഭണ്ഡാരി അഞ്ജലി Bharucha അഞ്ജലി ഭട്ട് അഞ്ജലി Bhise അഞ്ജലി ഭുജുൻ അഞ്ജലി Charak അഞ്ജലി ചതുർവേദി അഞ്ജലി Chhikara അഞ്ജലി ഡാങ് അഞ്ജലി ഡാനിയൽ അഞ്ജലി Das അഞ്ജലി ഡേവ് അഞ്ജലി Derryl അഞ്ജലി ദേശായ് അഞ്ജലി ധർമ്മദികാരി അഞ്ജലി Dhawde അഞ്ജലി Dhimole അഞ്ജലി Dodhikhir അഞ്ജലി ദുബേ അഞ്ജലി എളങ്കോവൻ അഞ്ജലി Gairola അഞ്ജലി ജോർജ് അഞ്ജലി Getha അഞ്ജലി Gole അഞ്ജലി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അഞ്ജലി ഗോസീൻ അഞ്ജലി ഗുപ്ത അഞ്ജലി Hillenbrand അഞ്ജലി Hingu അഞ്ജലി ജയിൻ അഞ്ജലി Jayakrishnan അഞ്ജലി Jhosi അഞ്ജലി Joykutty അഞ്ജലി കഡിയാൻ അഞ്ജലി കാമത്ത് അഞ്ജലി കാമത്ത് അഞ്ജലി Kanakhara അഞ്ജലി Kethavath അഞ്ജലി കോട്ടിയൻ അഞ്ജലി Kumar അഞ്ജലി കുമാരി അഞ്ജലി Malaviya അഞ്ജലി മാൽവിയ അഞ്ജലി Manchandia അഞ്ജലി Mishrikotkar അഞ്ജലി മോട്വാനി അഞ്ജലി നിഷ അഞ്ജലി പത്മനാഭൻ അഞ്ജലി Pancham അഞ്ജലി Pethkar അഞ്ജലി പ്രിയ അഞ്ജലി റായ് അഞ്ജലി റെയ്ന അഞ്ജലി Reddy അഞ്ജലി സാഹ്നി അഞ്ജലി സജി അഞ്ജലി സതപഥ അഞ്ജലി സെൽവാൽ അഞ്ജലി സെൻഗാർ അഞ്ജലി ഷാ അഞ്ജലി ശാക്യം അഞ്ജലി ശർമ്മ അഞ്ജലി ശ്രീ അഞ്ജലി സിംഗ് അഞ്ജലി സിൻഹ അഞ്ജലി സോളങ്കി അഞ്ജലി സുരേഷ് അഞ്ജലി Tejwani അഞ്ജലി താക്കൂർ അഞ്ജലി തിവാരി അഞ്ജലി Upadhaye അഞ്ജലി ഉപധയാ അഞ്ജലി വഗേല അഞ്ജലി വാലെ അഞ്ജലി Vasisth അഞ്ജലി യാദവ്

നിങ്ങളുടെ പേരും ഇന്റെനെമും നിരീക്ഷിക്കുക. ഇത് സൌജന്യമാണ്!

അഥവാ
താങ്കളുടെ പേര്:
നിങ്ങളുടെ കുടുംബപ്പേര്:
വിശകലനം നേടുക

ആദ്യനാമത്തെക്കുറിച്ച് അഞ്ജലി

പേര് അഞ്ജലി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം

അഞ്ജലി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? അഞ്ജലി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം.

 

ഒരു ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉറവിടം അഞ്ജലി

അഞ്ജലി എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? അഞ്ജലി ആദ്യനാമത്തിന്റെ ഉത്ഭവം.

 

അഞ്ജലി ആദ്യനാമ നിർവ്വചനം

മറ്റ് ഭാഷകൾ, സ്പെല്ലിംഗ്, സ്പെല്ലിംഗ് വേരിയൻറുകളിൽ ആദ്യനാമം, അഞ്ജലി എന്ന ആദ്യനാമത്തിന്റെ പെൺ, പുരുഷ വകഭേദം.

 

അഞ്ജലി എന്നാണ് അർഹത

അഞ്ജലി അനുയോജ്യമായ ടെർമിനലുകളുടെ പരിശോധന.

 

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി അഞ്ജലി അനുയോജ്യത

മറ്റ് നാമങ്ങളുമായി അഞ്ജലി അനുയോജ്യത പരിശോധന.

 

അഞ്ജലി എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക

അഞ്ജലി എന്ന പേരിൽ പേര് നൽകിയവരുടെ പട്ടിക